Aleja Jana Pawła II

Szczecin, Polska, 2017r. | Powierzchnia: 3 000m2

Opracowywany obszar jest niezwykle ważnym miejscem w strukturze przestrzennej Szczecina, zarówno pod względem lokalizacji, jak i wpływu na kształtowanie tożsamości miasta. Głównym celem przy projektowaniu było dla nas stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz odpowiadającej randze tego miejsca.

Obszar opracowania podzielony został na dwie strefy. Pierwszą z nich, będącą początkiem Alei Papieża Jana Pawła II, jest przestrzeń o charakterze placu. Stanowi ona miejsce spotkań z kaskadowymi siedziskami, którego centralną część powinien zajmować nowy symbol przestrzenny tego miejsca. Drugą część natomiast stanowi aleja, będąca ciągiem różnych przestrzeni, która oddzielona została od drogi dużą ilością zieleni, tak aby stworzyć przyjemne miejsce do spacerów dla mieszkańców.

II miejsce w konkursie

  • .

O projekcie

  • Projekt powstał we współpracy ze SAS Studio Marek Sietnicki

Autorzy

  • Urszula Chomiak, Paweł Potemkowski, Marek Sietnicki